Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.8.2020. Viimeisin muutos 21.8.2020

1. Rekisterinpitäjä
Aiso Oy, Tumppi 6 C 68, 33720 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Henri Eloranta, henri.eloranta(at)aiso.fi, +358440487110

3. Rekisterin nimi
Eazybreak-plugin.fi asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sekä sen yhteistyökumppaneihin kuuluvien yritysten asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Aiso Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:
– nimi
– lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– asiakkaan edustaman yrityksen nimi (valinnainen)
– asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot
Selvyyden vuoksi todetaan, että palvelussa ei käsitellä henkilötietolain tarkoittamia arkaluontoisia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan henkilötietoja, jotka on saatu rekisteröityneeltä henkilöltä itseltään.
Tämän lisäksi rekisterinpitäjä kerää teknistä tietoa, kun käyttäjä käyttää verkkosivuja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja ulkopuolisille muuten kuin siinä tapauksessa, että palvelu siirtyy toisen tahon ylläpidettäväksi..

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kerättytieto tallennetaan turvalliseen käyttöympäristöön, jonne yleisöllä ei ole pääsyä. Rekisterinpitäjä toimii huolellisesti estääkseen tietojen varastamisen, häviämisen, väärinkäytön ja muuttamisen. Estääkseen oikeudettoman pääsyn tietoihin rekisterinpitäjä on ryhtynyt tarpeenmukaisiin teknisiin, fyysisiin ja työnjohdollisiin toimiin suojatakseen tiedot.

9. Kielto-ja tarkistusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

10. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta. Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Eazybreak lisäosaa ylläpitää Aiso Oy, lisätietoja aiso.fi   |   y-tunnus 2960709-2   |  Toimitusehdot   |   Yksityisyydensuoja  |   Käyttöehdot   |   Rekisteriseloste