1     Käyttöehtojen soveltaminen

1.1     Soveltamisala

Eazybreak-plugin.fi on Aiso Oy:n (y-tunnus 2960709-2, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) pääasiallisesti osoitteessa eazybreak-plugin.fi, tarjoama Palvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelussa käyttäjät (jäljempänä ”Asiakas”) voivat ostaa kauppojen (jäljempänä ”Kauppias”) tarjoamia tuotteita tai palveluja. Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Joidenkin osioiden käyttö edellyttää myös Palveluun rekisteröitymistä. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.

 

Palvelun ja Palveluntarjoajan yhteystiedot

Sähköposti: support@eazybreak-plugin.fi

Puhelin: 0440487110

Postiosoite: Tumppi 6 C 68, 33720 Tampere 

 

1.2    Muut sovellettavat ehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön tai toimituksiin liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla.

Ostaessaan Palveluntarjoajan tai Kauppiaan Palvelussa tarjoaman tuotteen tai palvelun, Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan tai Kauppiaan kulloinkin voimassaolevia tilausja toimitusehtoja.

 

2    Palvelun käyttö

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla.

Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Asiakas voi jakaa Palvelun sisältämiä yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä tarjouksia sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse yksityishenkilönä, mutta muutoin Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. 

3    Ostaminen Palvelusta

Palvelussa Asiakas voi selata, etsiä hakusanalla sekä ostaa eri tuotteita tai palveluita. Tuotteen tai palvelun ostaminen Palvelusta edellyttää Palveluun rekisteröitymistä.

Tilattavat tuotteet valitaan Palvelussa lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö Palvelun kassatoiminnossa. Tehdessään tilauksen Asiakas hyväksyy palvelun toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä muut mahdolliset kulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

3.1    Tuotteiden ja palveluiden maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy  Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut Palveluntarjoajalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen, niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

 

 

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

Sähköposti: payform@bambora.com

Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)

Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 

3.3   Sopimuksen syntyminen ja peruuttaminen

Asiakkaan Palvelun kautta tekemä ostotilaus on sitova. Sopimus tuotteesta tai palvelusta syntyy Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille. Palveluntarjoaja lähettää Asiakkaalle vahvistuksen ostoksen tapahtumisesta.

 

4    Asiakastiedot

4.1    Rekisteröityminen Palveluun

Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tulee rekisteröityessään Palveluun ja/tai tilausta tehdessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä ”Asiakastiedot”), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Asiakas ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Palveluun rekisteröityvän Asiakkaan tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Asiakkaaksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilön puolesta toimivalla tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

4.2   Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun toimittamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

4.3   Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö

Tehdessään tilauksen Palvelun kautta ja/tai rekisteröityessään Palveluun Asiakkaasta tulee Palveluntarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Palveluntarjoajan rekisteriseloste on nähtävillä eazybreak-plugin.fi -sivustolla.

Asiakkaiden luovuttamia henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

5    Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

6    Reklamaatiot

Tuotetta tai palvelua koskeavat reklamaatiot pitää tehdä välittömästi Palveluntarjoajalle. Jos reklamaatioon johtava vika on havaittavissa asennusvaiheessa, on asennustyö keskeyttettävä ja otettava yhteyttä Palveluntarjoajaan tai Kauppiaaseen. 

Maksujen välitykseen liittyvät reklamaatiot osoitetaan maksujenvälitysyritykselle:

Bambora PayForm / Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

Sähköposti: payform@bambora.com

Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)

Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Palvelua koskevat reklamaatiot osoitetaan Palveluntarjoajalle:

Aiso Oy (Y-tunnus 2960709-2)

Sähköposti: info@eazybreak-plugin.fi

Puhelin: 0440487110 (arkisin klo 8-16)

Postiosoite: Tumppi 6 C 68, 33720 Tampere

6.1       Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 21.8.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

6.2   Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet Palvelussa seitsemän (7) päivää nähtävillä. Mikäli Palvelun tai käyttöehtojen muutos johtuu lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista astuvat muutokset voimaan välittömästi.

6.3   Evästeiden käyttö

eazybreak-plugin.fi-sivustolla käytetään evästeitä (Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, tai poistamalla evästeet selaimesta Palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

6.4   Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla.
Eazybreak lisäosaa ylläpitää Aiso Oy, lisätietoja aiso.fi   |   y-tunnus 2960709-2   |  Toimitusehdot   |   Yksityisyydensuoja  |   Käyttöehdot   |   Rekisteriseloste